Referencie

Zoznam zákazníkov používajúcich slovenskú verziu informačného systému NORIS podľa odvetví:

Stavebníctvo

 DOPRASTAV, a. s., Bratislava
BETAMONT s.r.o., Zvolen

Samospráva, mestské organizácie a podniky

Hlavné mesto SR Bratislava
 
príspevkové organizácie hlavného mesta SR Bratislavy

 • Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
 • Galéria mesta Bratislavy
 • Generálny investor Bratislavy (GIB)
 • MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
 • Mestská knižnica v Bratislave
 • Mestský ústav ochrany pamiatok
 • Múzeum mesta Bratislavy
 • PAMING - Mestský investor pamiatkovej obnovy
 • Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy
 • Zoologická záhrada Bratislava

MESTO Košice
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.

Gumárenská výroba

VEGUM a.s., Dolné Vestenice

Plynárenský priemysel

P R O B U G A S a. s., Bratislava
POZAGAS a.s., Malacky

Zdravotníctvo

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave
Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o.,  Bratislava
NSP Kráľovský Chlmec
 

Strojárstvo, kovovýroba

HYDREX, s.r.o., Hriňová
KOVOTVAR výrobné družstvo,  Kúty
ROZKVET, výrobné družstvo Banská Bystrica
KNK - výrobné družstvo
 

Textilná výroba

TATRASVIT SVIT-SOCKS, a.s., Svit
V Z O R výrobné družstvo Zvolen
 

Informačné a bezpečnostné technológie, automatizácia

ADOTEL-HEX s.r.o.,  Kysucké Nové Mesto
 

Potravinárska výroba

spoločnosti Skupiny M ä s p o m a

 • M ä s p o m a  spol. s r.o., Zvolen
 • Mäspomix, s.r.o., Zvolen
 • NATURCASINGS, s.r.o., Zvolen 

DRU a.s., Zvolen
Radoma Prešov s r.o.
Radoma Trade s. r. o.
Villa Vino Rača a.s., Bratislava
Bryndziareň a syráreň, s.r.o. Zvolenská Slatina
Hydina KOŠICE, s.r.o.
Podtatranská hydina a.s.
VAMEX, a.s., Košice
VAMEX TRADE, a.s., Košice
 

Ostatné výroby

ZVT – PRINT, a.s. B. Bystrica
IRON s.r.o. Zvolen
MERIDIAN s.r.o. Zvolen
kemiProject, s.r.o. Rúbaň
 

Poľnohospodárstvo, osivárstvo, poľnonákupy, výroba kŕmnych zmesí, veľkoobchod

spoločnosti Skupiny GAMOTA

 • BIOGAL a. s.,  Špačince
 • Družstvo agropodnikateľov Mužla, družstvo
 • Družstvo podielníkov Včelince
 • GAMEX TRADING s.r.o., Komárno
 • GAMOTA - agro s.r.o., Komárno
 • GAMOTA a.s., Komárno
 • GAMOTA TRADING, s.r.o., Komárno
 • GAMOTA výrobné družstvo, Komárno
 • GEMERNÁKUP, a.s.,  Rimavská Sobota
 • Hybrav a.s.,  Veľký Lapáš
 • Novogal a.s.,  Dvory nad Žitavou
 • OVOGAL FARM, družstvo, Dvory nad Žitavou
 • P.G.TRADE, spol. s r.o., Komárno
 • Poľnohospodárske družstvo Levice
 • Poľnonákup HORNONITRAN, a.s., Prievidza
 • UNIQUE TEST, s.r.o.,  Dvory nad Žitavou

 
AGROK, spol. s r.o.,  AGROK, spol. s r.o.
EICHINGER SLOVAKIA spol. s r.o., Galanta
Osivo, a.s., Zvolen
Podielnicke družstvo DUNAJ,  Bratislava – Rusovce
PoľnoAgro s.r.o., Sereď
Poľnohospodárske družstvo Lieskovec
Poľnonákup Galanta, a.s., Sereď
Polnoslužby BEBRAVA, a.s., Rybany
Rúbanka s.r.o., Rúbaň
Poľnonákup Plešivec s.r.o.
AGRO - BIO HUBICE, a.s.
Poľnohospodárske družstvo v Zemnom
Poľnohospodár Nové Zámky a.s.
Poľnohospodárske družstvo Jur nad Hronom
Poľnohospodárske výrobno-obchodné družstvo DOMOVINA Dulovce
HONT Hontianska Vrbica, s.r.o.
Agromarkt V.M., s.r.o. Komárno
SUPRO PLUS s.r.o.
SUPRO Marcelová, akciová spoločnosť
Poľnohospodárske družstvo KOLTA
Poľnohospodárske družstvo Svodín
Roľnícke družstvo Budča
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo
AGRO - TREND, spol. s r.o. Černina
 

Kúpele, hotely

SADEYA, a.s. (hotel Diplomat Rajecké Teplice)
Kúpele Brusno, a.s.
KÚPELE SLIAČ a.s.
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice,a.s.
KÚPELE LUČIVNÁ, a.s.
 

Ťažba a spracovanie surovín

KERKOSAND spol. s r.o.,  Šajdíkove Humence
 

Služby pre agrosektor, predaj a servis techniky a strojov

ACHP Levice a.s.
BIOLIFE spol. s r.o., Galanta
Szabo agrotechnika, spol. s r.o., Galanta
HC TECHNIKA, s.r.o., Veľký Šariš
STARTECH, s. r. o., Bratislava
 

Metrológia

Slovenská legálna metrológia, n.o., Banská Bystrica