Inštalátor klienta verzia 1.8

  • Úpravy systémovej podpory Noris.Next v operačnom systéme (runtime knižnice)
  • Oprava problému s odinštalovaním runtime knižníc z predošlých verzií
  • Pred inštaláciou verzie 1.8 odporúčame odinštalovať staršie verzie systémovej podpory napr. cez inštalačný dávkový súbor install_next.cmd môžeme odinštalovať verziu 1.7 doplnením príkazu:       MSIEXEC.EXE /qb /x{371349BA-4CF7-42AE-8EC1-89603C7B5C69} pred príkazom inštalácie, alebo staršiu verziu odinštalujeme cez Programy a súčasti v Ovládacom paneli Windows.
  • pridaná podpora aktualizácie vývojovej verzie klienta z lokálneho zdroja
  • konfiguračné odčlenenie aktulizácie distribučnej a vývojovej verzie systému
  • podpora vytvárania lokálnych replikácií aktulizácie Noris.Next v rámci siete LAN

Vždy aktuálne verzie obrázkov a tlačových zostáv Noris.Next budú dostupné na našom FTP serveri.

Koniec podpory Windows 7 a Windows Server 2008/2008 R2

Chceli by sme Vás informovať o konci rozšírenej podpory pre operačné systémy Windows 7 a Windows Server 2008 /2008R2, ktorý Microsoft stanovil na 14.1.2020. Odporúčame preto naším zákazníkom aktualizovať operačné systémy pracovných staníc a serverov ideálne na aktuálne verzie OS.