NORIS

Budúcnosť podnikových informácií

BudúcnosťNORIS je moderné riešenie podnikového informačného systému. Je špecifický svojou úplnou otvorenosťou voči okoliu a požiadavkám používateľa, čím je zabezpečená nezávislosť systému na prostredí, v ktorom má fungovať i rýchla reakcia na jeho zmeny. Využíva najmodernejšie technológie k dosiahnutiu maximálnej efektivity riadenia podniku. NORIS bol niekoľkokrát ohodnotený prestížnymi cenami (Krištáľový disk, ERP systém roka ...).

NORIS je variabilný a všestranný ERP systém, čo dokazuje nielen veľký počet brandžových riešení, ale aj zameranie ľudí, ktorí sa podieľajú na jeho vývoji a implementácii. V rámci projektu NORIS Open spolupracujú odborníci zo špecifických odborov, do ktorých sú systémy nasadzované, spolu so softvérovými vývojármi, konzultantami a implementátormi. Vďaka tomu je NORIS systémom, ktorý vychádza z reálneho života. Presne zodpovedá skutočne individuálnym požiadavkám jednotlivých brandží, detailne mapuje špecifické procesy a rešpektuje jedinečné know-how daného podniku.

NORIS si kladie za cieľ byť technologickou jednotkou na trhu informačných systémov. V súlade s orientáciou na produkty Microsoft bola na trh uvedená nová generácia NORIS na platforme .NET s obchodným názvom NORIS.NEXT. Tá je nielen pripravená na prevádzku na platforme Microsoft.NET, ale prináša partnerom nové efektívne vývojové prostredie pre ich aplikácie.

NORIS.EXPRES a NORIS.AGRO

Čas implementácie meriame v hodinách

RýchlosťNORIS.EXPRES je štandardizované riešenie postavené na báze informačného systému NORIS, zložené z prednastavených modulov s garantovanou dobou implementácie 2 mesiace a cenou do 33 tis. EUR. NORIS.EXPRES zahrňuje licenciu pre max. 10 konkurenčných použivateľov, implementáciu systému a MS SQL Server. Tento produkt je určený zákazníkom, ktorí potrebujú rýchlo nasadiť technologicky vyspelý informačný systém s možnosťou budúceho rozširovania podľa rozvoja firmy.

NORIS.AGRO je verzia informačného systému NORIS.EXPRES určená pre poľnohospodársky a potravinársky sektor.

NORIS Open Slovensko

Nahraďme konkurenciu spoluprácou

Partnerstvo)NORIS Open Slovensko je projekt partnerskej spolupráce, vývojovej a implementačnej kooperácie popredných IT firiem v Slovenskej republike. Členovia partnerskej siete NORIS Open Slovensko vytvárajú na jednotnom vývojovom jadre IS NORIS špecializované aplikácie a brandžové riešenia pre rôzne odvetvia hospodárstva a podnikateľskej činnosti. Tieto riešenia akcelerujú vývoj produktu a vďaka know-how viac ako stovky vývojárov a analytikov, umožňujú venovať sa vývoju až do úrovne detailov špecifických pre daný odbor. Vďaka tomu je IS NORIS najoptimálnejším riešením podnikového informačného systému najmä pre tie firmy, ktoré dynamicky rastú.