Profil spoločnosti

Spoločnosť INTELSOFT spol. s r.o. vznikla v roku 1990.
Jej víziou bolo vytvárať a poskytovať zákazníkom počítačové programy "šité na mieru". Postupom času sa k tomu pridávali databázové a rôzne iné aplikácie. Tým vznikli celky označované ako komplexný informačný systém.
Dnes majú zákazníci k dispozícii rozsiahlu paletu unikátnych modulov a ich rozšírení. Dokážu si z nich vyskladať jedinečný "komplexný informačný systém" presne podľa svojich potrieb.
 
Tak ako postupuje dopredu technologický vývoj, informačné systémy z portfólia spoločnosti INTELSOFT  sú sústavne skvalitňované. Samotné aplikácie alebo ich moduly vznikli ako výsledok zapracovania potrieb a požiadaviek desiatok spokojných zákazníkov. Je samozrejmosťou, že všetky informačné systémy v ponuke sústavne zodpovedajú najnovším právnym predpisom.
 
Vďaka citlivému a pozornému vývoju, je možné tieto informačné systémy nasadiť na najnovšie technológie, s ktorými spolupracujú spoľahlivo a presne.
 
Aby sme boli bližšie k našim zákazníkom, už od roku 1993 prebieha predaj a starostlivosť cez širokú sieť spoľahlivých partnerov.

Základná ponuka služieb

Informačné systémy

·        Vypracovanie a vedenie projektu
·        Dodávka, implementácia a úpravy informačných systémov
·        Outsourcing
·        Školenia, konzultačné služby a poradenstvo
·        Trvalá údržba a vzdialená správa informačných systémov
·        Systémová integrácia
·        Vývoj softvéru na zákazku

Hardvér a základný softvér

·        Dodávka a správa výpočtovej techniky, sietí a ostatného vybavenia
·        Dodávka, inštalácia, optimalizácia, vzdialená údržba a správa operačných a databázových (SQL) systémov
·        Profilaktika

Účtovníctvo a ekonomika

·        Účtovné poradenstvo, vypracovanie ekonomických analýz

·        Organizovanie školení