Inštalátor klienta verzia 1.9

  • Aktualizácia runtime súborov klienta Noris.Next 22.1
  • Podpora .Net framewrok 4.8
  • Pred inštaláciou verzie 1.9 odporúčame odinštalovať staršie verzie systémovej podpory napr. cez inštalačný dávkový súbor re-install_next.cmd môžeme odinštalovať verziu 1.8 doplnením príkazu:
    msiexec.exe /qb! /x {AF9F9E1B-8D96-4DBF-8B18-0663A9207C67}

    pred príkazom inštalácie novej verzie, alebo staršiu verziu odinštalujeme cez Programy a súčasti v Ovládacom paneli Windows.

Vždy aktuálne verzie obrázkov a tlačových zostáv Noris.Next budú dostupné na našom FTP serveri.

Koniec podpory Windows 7 a Windows Server 2008/2008 R2, koniec podpory .Net framework 4.0

Chceli by sme Vás informovať o konci rozšírenej podpory pre operačné systémy Windows 7 a Windows Server 2008 /2008R2, ktorý Microsoft stanovil na 14.1.2020. Odporúčame preto naším zákazníkom aktualizovať operačné systémy pracovných staníc a serverov ideálne na aktuálne verzie OS.