Inštalátor klienta verzia 2.1

  • Aktualizácia runtime súborov klienta Noris.Next 22.1
  • Zvýšenie dátového limitu pre sťahovanie aktualizácií
  • Oprava problému pri prvom spustení
  • Pred inštaláciou verzie 2.0 odporúčame odinštalovať staršie verzie systémovej podpory napr. cez inštalačný dávkový súbor re-install_next.cmd môžeme odinštalovať verziu 1.9 doplnením príkazu:
    msiexec.exe /qb! /x {68E9D354-A89F-4B48-A7C2-97996D06466E}

    pred príkazom inštalácie novej verzie, alebo staršiu verziu odinštalujeme cez Programy a súčasti v Ovládacom paneli Windows.

Vždy aktuálne verzie obrázkov a tlačových zostáv Noris.Next budú dostupné na našom FTP serveri.

Koniec podpory Windows 7 a Windows Server 2008/2008 R2, koniec podpory .Net framework 4.0

Chceli by sme Vás informovať o konci rozšírenej podpory pre operačné systémy Windows 7 a Windows Server 2008 /2008R2, ktorý Microsoft stanovil na 14.1.2020. Odporúčame preto naším zákazníkom aktualizovať operačné systémy pracovných staníc a serverov ideálne na aktuálne verzie OS.