Produkty

V roku 1998 sa spoločnosť INTELSOFT spol. s r.o. stala lokalizačným, vývojovým, distribučným a implementačným partnerom spoločnosti LCS International, a.s. Praha (súčasné Asseco Solutions, a.s. pre IS LCS Noris (platforma PowerBuilder) pre Slovenskú republiku a tým i nositeľom projektu partnerskej spolupráce NORIS Open na Slovensku. INTELSOFT spol. s r.o. je spolutvorca a spoluautor slovenskej verzie informačného systému NORIS na platforme Power Builder a plne zodpovedá za jeho jazykovú a legislatívnu lokalizáciu na území SR ako i za implementáciu u zákazníkov.


IS NORIS bol v ČR nasadzovaný od r. 1996, v SR od roku 1999.


V roku 2011 získala spoločnosť INTELSOFT spol. s r.o., na základe zmluvy so spoločnosťou Asseco Solutions, a.s. Praha, výhradný výkon majetkových práv k LCS.NORIS vytvorenému pre územie Slovenskej republiky.


IS NORIS je moderné riešenie podnikového informačného systému na báze architektúry klient/server. Je špecifický svojou úplnou otvorenosťou voči okoliu a požiadavkám používateľa, čím je zabezpečená nezávislosť systému na prostredí, v ktorom má fungovať i rýchla reakcia na jeho zmeny. Využíva moderné technológie k dosiahnutiu maximálnej efektivity riadenia podniku. IS NORIS bol niekoľkokrát ohodnotený prestížnymi cenami (Krištáľový disk, ERP systém roka ...).


IS NORIS je variabilný a všestranný ERP systém, čo dokazuje nielen veľký počet brandžových a špecializovaných riešení ale aj zameranie ľudí, ktorí sa podieľajú na jeho vývoji a implementácii. V rámci projektu NORIS Open na Slovensku spolupracujú odborníci zo špecifických odborov, do ktorých sú systémy nasadzované, spolu so softvérovými vývojármi, konzultantmi a implementátormi. Vďaka tomu je IS NORIS systémom, ktorý vychádza z reálneho života. Presne zodpovedá skutočne individuálnym požiadavkám jednotlivých brandží, detailne mapuje špecifické procesy a rešpektuje jedinečné know-how daného podniku.


IS NORIS si kladie za cieľ byť v súlade s technologickými trendmi na trhu informačných systémov. Potom ako vo februári 2011 získala spoločnosť INTELSOFT, na základe zmluvy so spoločnosťou Asseco Solutions, a.s. Praha, výhradný výkon majetkových práv k LCS.NORIS vytvorenému pre územie Slovenskej republiky a v súlade s orientáciou na produkty Microsoft, začala spoločnosť INTELSOFT v roku 2011 vytvárať novú verziu IS NORIS na platforme .NET s obchodným názvom NORIS.NEXT, ktorú uvádza na trh. Tá je nielen pripravená na prevádzku na platforme Microsoft.NET, ale prináša partnerom nové efektívne vývojové prostredie pre ich aplikácie.


Na začiatku roka 2012 predstavila spoločnosť INTELSOFT nový informačný systém NORIS.NEXT svojim zákazníkom a partnerom. Tento systém v súčasnosti neustále rozvýja a zdokonaľuje, pričom sa pri jeho vývoji inšpiruje aj návrhmi užívateľov.