Údaje o našej spoločnosti:

NÁZOV SPOLOČNOSTI: INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným
ZÁPIS V OBCHODNOM REGISTRI: Okresný súd Bratislava 1, oddiel sro, Vložka číslo 4135/B
SÍDLO: Stromová 13, P.O. Box 62, 837 62 Bratislava
IČO: 31 33 99 13
DIČ: 2020335988
IČ DPH: SK2020335988
TELEFÓN / FAX: +421 2 54 77 76 32 / +421 2 54 77 76 34
HTTP: www.intelsoft.eu, www.noris.sk
E-MAIL: info@intelsoft.sk, info@noris.sk