Štruktúra inštalácie Mzdy a Personalistika Noris

Zistenie zoznamu súborov klienta IS Noris

Pre zistenie niektorých druhov chýb je potrebné zaslať zoznam pbd a pbl súborov klienta Norisu na posúdenie správnosti inštalácie.
Pre zistenie zoznamu knižníc klienta Norisu je možné použiť dávkový súbor zoznam.bat, ktorý príkazom dir vytvorí zoznam pdb a pbl súborov a uloží ho do súboru. Tento nám následne zašlite emailom.

Zistenie verzie klienta IS Noris


Zistenie verzie miezd v IS Noris

Verziu miezd je možné zistiť v module Mzdy / Číselníky / Konfigurácia miezd


Zálohovanie databáz

Okrem bežného (denného) zálohovania doporučujeme zálohovať databázu:

  • pred mesačnou/ročnou uzávierkou, a tieto zálohy si uchovávať

  • pred aplikovaním distribúcie miezd