Kontrola XML výstupov

Program umožňujúci offline kontrolu (bez prístupu k internetu) elektronických výstupov prostredníctvom schémy dodanej príslušným úradom - pred odoslaním na elektronickú podateľňu.

  • Výkaz SP VPP, MVPP 2011
  • RLFO 2011 s možnosťou kontroly dokumentov z Norisu
  • DDP v6 (2009) - formát XML (AXA, ING Tatry-Sympatia, DDS Tatra Banky, DDP Stabilita)
  • RLFO Hromadný 2011 s možnosťou kontroly dokumentov z Norisu
  • ISCP - Trexima - v. 1.05